Банер

Журнали партнери

 

Мета кожного наукового видання - підняття свого наукового рейтингу, залучення авторитетних авторів. Автори зацікавлені в регулярності виходу у світ своїх статей і в географії своїх публікацій.
Редакція «Східно-Європейського журналу передових технологій» збирає статті для журналів партнерів в Харківському регіоні, оформлені згідно з вимогами журналів партнерів, і направляє в редакції партнерів:

1. «Технологічний аудит та резерви виробництва» (м. Харків, Україна) - науково-виробничий журнал, орієнтований на широке коло вчених і виробників. Рубрики журналу:

- Технологічний аудит - це всебічне дослідження будь-якого реального технологічного об'єкта (технологічного процесу, обладнання, транспортної системи, системи обробки і передачі інформації, системи управління і т.п.) за допомогою будь-яких сучасних методів і інструментів, доступних досліднику: математичного моделювання, натурного експерименту, імітаційного моделювання, комп'ютерного моделювання тощо.
- Резерви виробництва - це результат, отриманий на основі технологічного аудиту, який виражається у вигляді досягнутого ефекту: енерго- та ресурсозбереження, підвищення якості продукції, зниження витрат на її виготовлення і т.д.
- Економіка підприємства - сукупність усіх розділів знань, пов'язаних з розробкою і прийняттям господарських рішень в процесі діяльності підприємства.

 Журнал представлений і індексується в наступних ресурсах (посилання)

Сайт журналу - tarp.net.ua

Контактна інформація - посилання

 

2. Журнал "ScienceRise" - міжнародне видання, основним завданням якого є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в різних напрямках науки. Науковий журнал ScienceRise  публікує наукові статті з наступних галузей наук: архітектура, біологічні, ветеринарні, військові, географічні, геологічні, державне управління, економічні, історичні, культурологія, медичні, мистецтвознавство, педагогічні, політичні, психологічні, сільськогосподарські, соціальні комунікації, соціологічні, технічні, фармацевтичні, фізико-математичні, фізичне виховання і спорт, філософські, філологічні, хімічні, юридичні

 

 

3. Журнал «Науковий вісник Національного гірничого університету» – провідне українське науково-технічне видання міждисциплінарного характеру з проблем гірничодобувної, паливно-енергетичної та суміжних галузей промисловості, індексоване SciVerse Scopus. Публікує матеріали з результатами фундаментальних і прикладних досліджень в області геології, розробки й збагачення корисних копалини, геомеханіки, машинобудування, електротехніки, IT-технологій, екології та економіки.

 

 

 
 

Банер

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию "Восточно-Европейского журнала передовых технологий",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"